Ayurvedic Centre

56/7
Opposite Madhubani Park
Phone Number: 9927069521
75
Near Kanth Police Station
Phone Number: 9837405670
32
Near Rampur Road Bus Stop
Phone Number: (0591) 2459521, (0591) 2453947, 09927063521, 09927069521
Sita Ashram
Near Sahu Jhunnilal Ki Dharamshala
Phone Number: 09411009512, 09358025390
1
Opposite Budha Bazaar Police Chowki
Phone Number: 9411072421
C-83
Near Gandhi Nagar Park
Phone Number: (0591) 2491321